BLOG - PLANY EWAKUACYJNE

WSZYSTKO O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
Blog o ewakuacji
Masz pytanie ? Napisz do nas !


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego !Zdjęcie autora planów 
Pomimo 30 letniego doświadczenia w ochronie przeciwpożarowej - ciągle się rozwijamy :) Uruchomiliśmy dla Was nową stronę poświęconą przede wszystkim graficznym planom obiektu (ewakuacji). Prezentujemy tam informacje dotyczące szczegółowych wytycznych do opracowania części graficznej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. To są parametry jakie zawieramy w naszych opracowaniach - sprawdźcie sami:

Trend zwiększania bezpieczeństwa ?Zdjęcie autora planów 
W ostatnim, "pandemicznym" roku zauważyliśmy, że coraz więcej firm i instytucji zamawia u nas plany dróg ewakuacji dla swoich obiektów (budynków). Co jest bardzo pozytywne - w tych obiektach nie ma bezpośredniego, typowego obowiązku wywieszania takich tablic (planów ewakuacyjnych) w korytarzach (miejscach widocznych i łatwo dostępnych). Wynika z tego, że Ci właśnie właściciele i zarządcy budynków przykładają bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa osób przebywających na ich terenie. To bardzo dobry i pożądany trend w dzisiejszych czasach. Trend ten w oczywisty sposób wpływa przecież bezpośrednio na nasze życie i zdrowie - czyli bezpieczeństwo w danym obiekcie. SUPER !
Dlaczego plan w moim hotelu ?Zdjęcie autora planów 
Dla bezpieczeństwa ! Nie chodzi tu tylko o zalecenie Rady Europejskiej (86/666/EWG). Każdy użytkownik obiektu chce się czuć bezpiecznie. Dotyczy to również gości hotelowych. Jako społeczeństwo coraz większą wagę przykładamy do zapewnienia naszego codziennego bezpieczeństwa. Zrozumieliśmy, że transparentne przedstawianie wysokiego poziomu zabezpieczeń, w tym z ochrony przeciwpożarowej - przynosi odpowiednie, długofalowe skutki finansowe. Nasz klient (np. gość hotelowy) widząc wokół siebie sprzęt, urządzenia i instalacje służące bezpośrednio ochronie jego zdrowia - czuje się bezpiecznie. Według "Piramidy Maslowa" każdy człowiek musi mieć zachowane podstawowe potrzeby - fizjologiczne i bezpieczeństwa. Jak czuje się bezpiecznie - to będzie odczuwał większy komfort. Z perspektywy długofalowej, wywieszenie planów ewakuacyjnych w naszym obiekcie - transparentnie dla klienta - przyniesie dla nas o wiele lepsze wyniki finansowe. Goście chętniej do nas wrócą ...
Po co jest plan ewakuacji ?Zdjęcie autora planów 
Pomijamy wymogi prawne ... najważniejsze jest zdrowie i życie ludzi. W przypadku wystąpienia zagrożenia w budynku, każdy użytkownik musi wiedzieć jak może w sposób szybki oraz bezpieczny opuścić obiekt i udać się do miejsca zbiórki do ewakuacji. Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji w obiekcie należy do ich właścicieli lub zarządców. To oni ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów, w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Art.4.1. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Jednym z wielu elementów służącym zapewnieniu bezpieczeństwa są właśnie plany ewakuacyjne, umieszczone w widocznym miejscu - w praktyce są to przeważnie ciągi komunikacyjne - korytarze.
W przedszkolu konieczny jest plan ?Zdjęcie autora planów 
TAK ! Placówki Oświatowe podlegające Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu, bezwzględnie muszą być wyposażone w Plan Ewakuacji. Musi on być umieszczony (wywieszony) w widocznym i łatwo dostępnym miejscu w przedszkolu - czyli takim, gdzie WSZYSCY maję bezproblemowy dostęp. Dotyczy to oczywiście Miejskich i Niepublicznych Przedszkoli, jak również punktów przedszkolnych. Czytaj więcej ....
Co zawiera "Plan usytuowania ..." ?Zdjęcie autora planów 
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA "Usytuowanie i teren przyległy", bezwzględnie zaznaczamy w sposób graficzny poniższe parametry: wszystkie wyjścia ewakuacyjne z obiektu, zawór główny instalacji gazowej, odległości od sąsiednich obiektów, drogi pożarowe i drogi dojazdowe do budynku, łączną powierzchnię obiektu, strefy pożarowe (podział) obiektu, obliczoną gęstość obciążenia ogniowego (każdej strefy), usytuowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo, parametry pożarowe występujących substancji palnych, kategorii zagrożenia ludzi (klasyfikację ZL), miejsce przechowywania IBP dla ekip ratunkowych, lokalizację hydrantów zewnętrznych i innych źródeł czerpania wody, wjazd na teren ogrodzony, ilość kondygnacji oraz wysokość budynku ...
Co to plan sytuacyjny ?Zdjęcie autora planów 
Plan ten wymagany jest przede wszystkim w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego. Rozporządzenie definiuje go jako "Plan usytuowania i terenu przyległego". Na tym planie nanosimy wiele parametrów służących ochronie przeciwpożarowej. Niestety, w praktyce często pomijany lub traktowany po macoszemu przez osoby opracowujące w/w instrukcję"
Ile kosztuje plan ewakuacji ?Zdjęcie autora planów 
Niestety, nie odpowiemy jednoznacznie na to pytanie. Cena planu ewakuacyjnego zależy w głównej mierze od skomplikowania danej kondygnacji. Nie można zunifikować planu ewakuacyjnego w przedszkolu, szkole czy też hotelu. Rozległość, układ i ilość pomieszczeń może diametralnie się różnić w poszczególnych budynkach. W praktyce jednak cena planu ewakuacyjnego kondygnacji waha się w granicach 50zł - 200zł. Każdorazowo, bezpłatnie wyceniamy konkretny budynek. Wystarczy przesłać do nas zdjęcie (nawet telefonem) rzutu kondygnacji - może być z projektu budowlanego czy też inwentaryzacji. Możliwe jest również przesłanie nam odręcznie wykonanego szkicu ... coś z tego zrobimy !

Jak wyznaczyć kierunki ewakuacji ?Zdjęcie autora planów
Posiadamy 30-letnie doświadczenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne) w Państwowej Straży Pożarnej z zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych w różnego rodzaju obiektach. Jako doświadczeni oficerowie, bez problemu na podstawie projektu czy też rzutu kondygnacji wytyczamy główne drogi ewakuacyjne oraz przejścia, dojścia i wyjścia ewakuacyjne z budynku.

Jakie znaki ewakuacji stosujemy ?Zdjęcie autora planów
Fundamentalną zasadą umieszczania znaków ewakuacyjnych jest to, aby z każdego miejsca, w którym jes człowiek, widoczny był znak określający jej kierunek. Przy rozmieszczaniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich odpowiedni rozmiar oraz na usytuowanie względem oświetlenia. Oczywiście powyższe szczegółowo określają odpowiednie normy, np. PN ­ EN ISO 7010 oraz aktualne przepisy i normy w tym zakresie. Na naszych planach ewakuacji umieszczamy opracowane przez nas znaki - nie skopiowane z internetu - zależy również nam na jakości wykonania !!!

znak ewakuacja w dół znak ewakuacja w dół do wyjścia znak ewakuacyjny w górę do wyjścia znak ewakuacyjny w górę do wyjścia znak ewakuacyjny w prawo do wyjścia znak wyjście ewakuacyjne znak punkt koncentracji do ewakuacji

Czy mamy odpowiednie kwalifikacje ? Zdjęcie autora planów
Oczywiście !!! Ukończyliśmy Szkołę Aspirantów PSP oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Jednak chyba ważniejsze jest nasze praktyczne doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej jakie nabyliśmy przez 30 lat służby jako oficerowie w Państwowej Straży Pożarnej. Jesteśmy praktykami z ogromnym doświadczeniem w czynnościach kontrolnych obiektów ...
Kto może wykonać plany ewakuacji ? Zdjęcie autora planów
Zgodnie z Art. 4.2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 961), czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj:
- inżynierowie pożarnictwa, inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego – absolwenci SGSP,
- min.wykształcenie średnie (lub średnie branżowe) i uprawnienia inspektora ochrony ppoż,
- posiadający tytuł technika pożarnictwa (absolwenci Szkoły Aspirantów).

Więcej na stronie: www.planobiektu.pl


BLOG - PLANY EWAKUACYJNE

admin@planobiektu.pl